Algemene voorwaarden

Praktijk Kijk op jezelf hanteert een aantal algemene voorwaarden.
Hieronder kun je de meest recente versie als pdf-bestand downloaden.


Algemene voorwaarden KOJ

ALGEMENE VOORWAARDEN EN KLACHTENREGELING
Klachtenregeling

Mocht je onverhoopt ontevreden zijn dan horen wij dat natuurlijk het liefst graag zo snel mogelijk van jou. Dan hopen wij dat in een gesprek met jou te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die jou kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ). Hier kun je onze klachtenregeling terugvinden.
Beroepsverenigingen

Je kunt hiervoor contact opnemen met onze beroepsvereniging NVPA (https://nvpa.org) en CAT (https://catcollectief.nl). In navolging van deze wet zijn wij ook aangesloten bij een geschilleninstantie, de GAT (https://www.gatgeschillen.nl) en P3NL (https://www.p3nl.nl)

Ook zijn wij ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met licentienummer 180232R en 180595R en vallen wij onder hun Tuchtrecht (zie www.tcz.nu).
Prestatiecodes

Psychosociale therapie 24500
Psychotherapie is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die maken hebben met psychische of psycho-somatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of verdraaglijker te maken.

Overige natuurgeneeskunde 24005
Een verzamelnaam voor natuur-geneeskunde die niet voldoet aan de criteria van de overige genoemde behandelvormen. Veel natuurgenees-kundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatie code. De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel.

Zie ook http://catcomplementair.nl/soorten-therapie/