Tarieven volwassenen
Aanmelding is op eigen initiatief. Hulp voor volwassenen wordt niet door de gemeente bekostigd. Je kunt de hulp zelf bekostigen of contact opnemen met jouw zorgverzekeraar.

Intakegesprek 87.50 euro per gesprek
Individuele sessie   87,50 euro per uur
Healingsessie        50 euro per sessie
Familie-opstelling   87,50 euro per uur

Vergoedingen
In veel gevallen is vergoeding vanuit de aanvullende verzekering mogelijk aangezien we aangesloten zijn bij de NVPA en het CAT. Vergoedingen varieren van 25 tot 40 euro per sessie afhankelijk van jouw zorgverzekering. Kijk hier of hier voor specifieke vergoedingen van onze beroepsverenigingen of neem contact op met je verzekeraar. We hebben gekozen om contractvrij te werken zodat we vrij zijn onze behandeling volledig aan te passen aan jouw wensen. Dit betekent dat je zelf de factuur bij je zorgverzekeraar mag declareren.

Klik hieronder voor onze zakelijke voorwaarden zoals ons privacybeleid, algemene voorwaarden en klachtenregeling.
Karinda Suèr

BIG (registratie als GZ-psycholoog)

VGCT (Vereniging voor cognitieve gedragstherapie)

NVGzP (Nederlandse Vereniging voor GZ-psychologen)


VEN (Verening EMDR Nederland)

NVPA (Beroepsverenigingen voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten)

P3NL (belangenorganisatie voor drie beroepsgroepen in de ggz: psychologen, psychotherapeuten en pedagogen)

RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
Mark Houweling

CAT (Collectief Alternatieve therapeuten), level 5 therapeut.


GAT (Geschilleninstantie Alternatieve therapeuten)


BAT (Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten)


RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)


BEROEPSVERENIGINGEN
TARIEVEN & VERGOEDINGEN
Tarieven Kind & jeugd via verwijzing (100% vergoed)
Per januari 2015 zijn gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de bekostiging van jeugdhulp tot en met 18 jaar. Kijk op jezelf biedt hulp aan die valt onder ambulante jeugdhulp. Wij hebben contracten afgesloten met de gemeenten Castricum, Uitgeest, Bergen, Heiloo, Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Het is hierdoor mogelijk dat de hulp voor je kind voor 100% wordt vergoed. Hier is wel een verwijzing voor nodig van bijvoorbeeld de huis- of jeugdarts. Tevens is het mogelijk om via het Sociaal Team van jouw woonplaats verwezen te worden naar onze praktijk.


Klik hieronder voor onze zakelijke voorwaarden zoals ons privacybeleid, algemene voorwaarden en klachtenregeling.
Tarieven Kind & jeugd zonder verwijzing
Je kunt er voor kiezen om jouw kind rechtstreeks aan te melden, dus zonder een doorverwijzing van bijvoorbeeld een huis- of jeugdarts. Wij zien deze manier van aanmelden steeds vaker. Vooral als een 'klein zetje in de rug' voldoende zou kunnen zijn. Er vindt dan geen vergoeding vanuit de gemeente plaats.Je kunt dan wel de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Zie hiervoor Vergoedingen bij volwassenen.

Intakegesprek 87.50 euro per gesprek
Individuele sessie   87,50 euro per uur


Klik hieronder voor onze zakelijke voorwaarden zoals ons privacybeleid, algemene voorwaarden en klachtenregeling.